Ridgedogs Attractive

 Goldie

Født:240807

                                   

(uker= weeks   &    mnd= months)

                                                                      Vekt:8 uker:8.6 kg.

 Høyde:16 uker 50/51 cm.            Vekt: 16 uker ca 21 kg  .

    Høyde:18 uker 53 cm.                 Vekt:18 uker ca 24 kg.      

                                                        Høyde: 21 uker 55 .                     Vekt:21 uker 26 kg.         

                                                        Høyde: 5 mnd 57 cm.                   Vekt:5mnd   ?    

                                                        Høyde:5 1/2mnd 58  cm.              Vekt:5 1/2 mnd 28 kg .   

                         Høyde:6 mnd 60 cm.                                                                                     

                                                   Høyde:7 mnd 62 cm.                                                                                                               

           Høyde:8 mnd 63 cm.                    Vekt:8 mnd 35 kg.                   

  Høyde:8 1/2 mnd 64 cm.                                                      

   Høyde:10 mnd 64.                        Vekt:10 mnd 36.6 kg.